Inregistrare TVA

In aceasta categorie se incadreaza “persoanele impozabile” care solicita inregistrarea in scop de TVA dupe ce s-au eliberat documentele de la ONRC.

 • Cerere inregistrare in scopuri de TVA formular 010 (format hartie)
 • Daca actele se depun de imputernicit, imputernicire notariala si copie C.I. imputernicit (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Declaratie pe proprie raspundere ca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie C.I. administratori si asociati (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie dovada spatiului sediului social, sediilor secundare – contract comodat sau inchiriere (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie certificat de inmatriculare O.R.C.PH (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Actul constitutiv al societatii (format hartie)
 • Declaratie cont bancar (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copii certificate constatatoare si rezolutie emisa de O.R.C. (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Certificat constatator emis de O.R.C. emis la data solicitarii inregistrarii in scopuri de tva (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Ultima balanta contabila intocmita (daca firma este infiintata de cel putin 30 de zile) si balanta contabila din luna decembrie a anului trecut (daca este cazul) – (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)

Copiile vor insotie de documentele in original. Daca unul dintre asociati sau administratori figureaza si cu alte societati in administrare sau in calitate de asociat va prezenta certificat constatator pentru fiecare dinntre societati.

Inregistrare SRL

In termen de 30 zile de la eliberarea Certificatului de Inregistrare, toate tipurile de firme au obligatia sa se inregistreze la Administratia Financiara de care apartine cu sediul social/profesional.

Documente Necesare:

 1. Certificatul de inregistrare emis de O.R.C. Prahova – Original;
 2. Certificatul constatator emis de O.R.C. Prahova- Original;
 3. Act constitutiv al societatii- Original;
 4. Rezolutie privind admiterea cererii emisa de O.R.C. Prahova- Original;
 5. Dovada detinere legala a spatiului pentru domiciliul fiscal- Original;{slider Inregistrare PFA/I.I.}

Documente Necesare:

 1. Certificatul de inregistrare emis de O.R.C. Prahova – Original;
 2. Certificatul constatator emis de O.R.C. Prahova- Original;
 3. Rezolutie privind admiterea cererii emisa de O.R.C. Prahova- Original;
 4. Dovada detinere legala a spatiului pentru domiciliul fiscal- Original;
 5. Adeverinta Salariati (daca este cazul) – Original;{slider Inregistrare I.F.}

Documente Necesare:

 1. Certificatul de inregistrare emis de O.R.C. Prahova – Original;
 2. Certificatul constatator emis de O.R.C. Prahova- Original;
 3. Rezolutie privind admiterea cererii emisa de O.R.C. Prahova- Original;
 4. Dovada detinere legala a spatiului pentru domiciliul fiscal- Original;
 5. Acord de constituire (va fi intocmit de catre noi ) – Original;
 6. Adeverinta Salariati (daca este cazul) – Original;{/sliders}

Materiale Utile