Intrebari Frecvente2019-11-24T17:01:30+02:00

Cu doar 69,90 lei (taxa ONRC in valoare de 45 lei este inclusa in pret)

Dianex.ro obtine Certificat Constatator Online de la Oficiul National al Registrului Comertului cu doar 69,90 lei (taxa ONRC inclusa). Certificatul constatator mai este cunoscut ca CERTIFICAT EXTINS, CERTIFICAT IN FORMA LUNGA sau CERTIFICAT DETALIAT FIRMA

Completeaza formularul alaturat, plateste  cu CARD sau prin Virament si vei primi pe email certificatul solicitat

Asistenta telefonica – 0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00 – 17.00

Serviciul pentru obtinerea certificatelor constatatoare este asigurat 24 de ore din 24, timp de 7 zile pe saptamana.

DOCUMENTUL DESCARCAT ARE VALOAREA UNUI ORIGINAL?2019-10-12T20:02:55+03:00

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare, ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”
Totodată, art. 6 din acelaşi act normativ mai sus menţionat prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.
Aşadar, semnătura electronică are rostul de a asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise.
Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.
Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.

POT MODIFICA CEREREA PENTRU CARE AM FACUT PLATA ?2019-10-12T20:02:48+03:00

Daca certificatul constatator comandat nu a fost deja eliberat se poate solicita telefonic 0721321348, modificare cereri. Daca certificatul a fost eleberat, NU se mai poate solicita modificarea cererii.

POT SOLICITA ANULAREA CERERII PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI CONSTATATOR ?2019-10-12T20:02:39+03:00

Daca certificatul a fost eliberat, NU se mai poate solicita anularea cererii. Daca certificatul constatator comandat nu a fost deja eliberat se poate solicita telefonic 0721321348, anularea cereri. In acest caz se va restituii doar suma de 45 lei reprezentand taxa ONRC. Suma de 24.90 lei se retin ca si cheltuieli cu comisioanele bancare si administrarea cererii.

SE POATE SOLICITA UN CERTIFICAT CONSTATATOR IN LIMBA ENGLEZA ?2019-10-12T20:02:32+03:00

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC se eliberează doar în limba română, conform art.3  punct.4 din HG.902/2012.Pentru traduceri în limba engleză, vă recomandăm să apelați la un traducător autorizat.

POT OBTINE CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU O FIRMA RADIATA?2019-10-12T20:22:35+03:00

Pentru o firma radiata de la Registrul Comertului, nu se poate obtine Certificat Constatator in mod ONLINE.

De la ghiseul ONRC, la fimele RADIATE sunt afișate doar capitolele privind informații de identificare, motivul radierii si repartizarea activelor. Pentru o taxa in valoare de 250 de lei, platita la ONRC se poate solicita si istoricul unei firme radiate.

Achizitionez produse din U.E. cu valoare totala mai mica de 34.000 lei. Am obligatia sa obtin codul special de TVA?2019-11-03T16:39:36+02:00

Raspuns scurt : NU

Raspuns detaliatConform cod fiscal,  art. 268 – Operațiuni impozabile

(3) Sunt, de asemenea, operațiuni impozabile și următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 276 : a) o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de excepția prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, și căreia nu i se aplică prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vânzările la distanță

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiții: b) valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice. 

(5) Plafonul pentru achiziții intracomunitare prevăzut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată în statul membru din care se expediază ori se transportă bunurile, a achizițiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.

Norme aplicare cod fiscal:

(5) Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri de 10.000 euro, prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 și prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Daca prestez servicii I.T. catre o firma cu sediul in U.E. care imi comunica un cod valid de TVA, am obligatia sa obtin codul special de TVA?2019-11-03T16:43:11+02:00

Raspuns scurt : DA 

Raspuns detaliatConform cod fiscal, ART. 317 – Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii

(1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu este deja înregistrată conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;

Norme aplicare cod fiscal:

90. (4) Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal se solicită numai de persoanele care nu sunt deja înregistrate conform art. 316 din Codul fiscal sau pentru achizițiile intracomunitare de bunuri conform art. 317 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal și numai în cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentul acestui articol din legislația altui stat membru, altele decât cele scutite de taxă. Înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol se consideră valabilă de la data solicitării înregistrării. Nu solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, persoanele impozabile care realizează servicii care se încadrează în oricare din prevederile art. 278 alin. (3) – (7) din Codul fiscal, sau servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoană impozabilă din România către o persoană impozabilă stabilită în afara Comunității ori sunt prestate de o persoană impozabilă stabilită în afara Comunității în beneficiul unei persoane impozabile stabilite în România.

Daca prestez servicii I.T. catre o firma cu sediul in U.E. care NU imi comunica un cod valid de TVA, am obligatia sa obtin codul special de TVA?2019-11-03T17:34:01+02:00

Raspuns scurt : NU, deoarece acel client este considerat persoana neimpozabila. Pentru aceasta trebuie sa demonstreze ca ati solicitat codul special de TVA al clientului si ca acesta nu i-l furnizeaza. Totodata trebuie sa listati verificarea VIES din care sa rezulte codul invalid al clientului din U.E.

Raspuns detaliatConform cod fiscal, art. 317 (1) b) si 278 (2) firma din Rmania ar avea abilgatia sa solicita codul special de TVA, doar in conditia in care si clientul din U.E. ar avea un astfel de cod

317. (1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu este deja înregistrată conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;

278. (2) Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acționează ca atare este locul unde respectiva persoană care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana își are sediul activității sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primește serviciile. În absența unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primește aceste servicii își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită

278 (3) Locul de prestare a serviciilor către o persoană neimpozabilă este locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității sale economice.  In cazul nostru in Romania. Deci se comporta ca si cand ar factura unui client roman

Norme aplicare cod fiscal:

14. (1) Pentru stabilirea locului prestării serviciilor potrivit prevederilor art. 278 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, se are în vedere noțiunea de persoană impozabilă, astfel cum este aceasta definită din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul că persoana impozabilă realizează operațiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată sau că aceasta aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici, nu influențează modul în care regulile care guvernează locul prestării se aplică atunci când persoana impozabilă prestează sau primește servicii.

15. (9) Dacă nu dispune de informații contrare, prestatorul poate considera că un client stabilit în Uniunea Europeană are statutul de persoană neimpozabilă atunci când demonstrează că acel client nu i-a comunicat codul său individual de înregistrare în scopuri de TVA

La achizitia de produse sau servicii de la un furnizor din U.E. cu cod valid , mai platesc TVA daca furnizorul nu imi trece pe factura TVA-ul2019-11-03T17:26:42+02:00

Raspuns scurt : DA 

Raspuns detaliat :  Pe langa declaratia 390 veti depune si declaratia 301 ( decont special ) in baza careia va veti inregistra cu obligatia patii TVA-ului obtinut prin aplicarea cotei stabilite in Romania pentru acel produs

ART. 324 – Decontul special de taxă și alte declarații

(1) Decontul special de taxă se depune la organele fiscale competente de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316, astfel:
a) pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 317;
b) pentru achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, de către orice persoană, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 317 ;
c) pentru achiziții intracomunitare de produse accizabile, de către persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 ;
d) pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata taxei, conform art. 307 alin. (2) – (4) și (6);
e) pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (5), cu excepția situației în care are loc un import de bunuri sau o achiziție intracomunitară de bunuri.

Daca sunt inregistrat in scopuri de TVA in Romania, mai am obligatia obtinerii codului special de TVA pentru operatiuni intracomunitare?2019-11-03T17:48:18+02:00

Raspuns scurt : NU, deoarece sunteti inregistrat conform art. 316 din codul fiscal

Raspuns detaliatConform cod fiscal, art. 317 

(1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) – d) sau alin. (2), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;

b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu este deja înregistrată conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 

c) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu este deja înregistrată conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2), dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective; 

La achizitia de produse din U.E. cu valoare mai mica de 34.000 lei, există vreun avantaj daca obtin codul special de TVA?2019-11-03T18:05:01+02:00

Raspuns scurt : Depinde de cota de TVA din tara in care isi are sediul furnizorul

Raspuns detaliat :

In situatia in care nu comunicati furnizorului un cod valid de TVA, acesta va adauga valori produselor si TVA la cota din tara in care isi are sediul.

Daca comunicati furnizorului un cod valid de TVA, acesta va factura fara TVA produsele respectiva, dar veti fi obligat la plata TVA, la cota din Romania.

Astfel, daca cota TVA aplicata in Romania pentru produsele achizitionate, este mai mare decat in tara in care furnizorul isi are sediul, atunci este mai convenabil sa NU obtineti codul special de TVA.

Daca cota TVA aplicata in Romania pentru produsele achizitionate, este mai mica decat in tara in care furnizorul isi are sediul, atunci este mai convenabil sa obtineti codul special de TVA, astfel pretul de achizitie fiind mai mic.