Revanzarea pentru case de marcat la o alta firma se poate face DOAR prin Unitatea Service de la care a fost achizitionata! Sunt necesari urmatorii pasi:

Pasul 1. Societatea care detine casa de marcat trebuie sa apeleze la o unitate de service pentru extragerea memoriei fiscale. Pentru acest lucru sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cartea de Interventii (conţine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;
 • Certificatul de înmatriculare al firmei – copie;
 • Proces verbal de extragere memorie: original +3 copii; Descarca
 • Proces verbal de sigilare: original + 2 copii; Descarca
 • CI al administratorului societatii sau al unui reprezentant al firmei.

Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service autorizat pentru aparatul respectiv.

Pasul 2. Anularea numarului de ordine alocat de Directia Generala a Finantelor Publice .Dosarul va conţine:

 • Cerere tip pentru anularea numarului de ordine; Descarca
 • Certificat de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P
 • Copie de pe Procesul Verbal de extragere al memoriei fiscale;
 • Copie dupa CUI.

Va rugam sa retineti faptul ca la D.G.R.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care institutia respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Pasul 3. Emiterea unei facturi de la societatea care a incetat sa foloseasca casa de marcat catre unitatea de service de la care a fost achizitionata si emiterea unei noi facturi de vanzare (de catre unitatea de service) catre societatea care va prelua casa de marcat. Pentru aceasta procedura sunt necesare urmatoarele:

 • Factura si chitanta din partea societatii care renunta la casa de marcat, cumparator fiind unitatea service;
 • Datele societatii care va prelua casa de marcat pentru ca unitatea de service sa ii emita factura si chitanta pentru casa de marcat.

Pasul 4. Achizitia unei noi memorii fiscale. De aici inainte toate documentele vor avea legatura doar cu firma care va prelua casa de marcat

Pasul 5. Pentru obtinerea seriei fiscale pentru noua memorie a casei de marcat trebuie intocmit dosarul ce se depune ulterior la Directia Generala a Finantelor Publice (D.G.R.F.P.) in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru. Acesta va contine:

5.1  De la firma dvs:

 • Copie dupa Codul Unic de inregistrare (CUI);
 • Copie dupa certificat constatator ce contine adresa unde se desfasoara activitatea;
 • Copie dupa BI/CI al administratorului;

De la noi:

 • Copie dupa factura si chitanta prin care se face dovada achizitionarii casei de marcat;
 • Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achizitionat;
 • Copie dupa Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Doua exemplare a cererii tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale.

Dupa obtinerea seriei fiscale, va putem face fiscalizarea.

5.2.     In maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care aparţine punctul de lucru pentru avizarea fiscalizarii. Dosarul va conţine :

 • Declaratia de instalare in 4 exemplare; Descarca
 • Certificatul de la D.G.R.F.P in original si copie;
 • Cartea de interventii si Registrul Special;
 • Primul BON FISCAL si primul Raport Z atasate in cartea de interventii.

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a viza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de interventie vizata de A.F. a punctului de lucru;
 • copie de pe declaraţia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 • Copie + original a certificatului de la D.G.R.F.P.;

5.3.       In maxim 7 zile de la inregistrarea fiscalizarii, trebuie sa predati doua exemplare ale Declaratiei de Instalare vizata de Administratia Financiara la unitatea de service.