Pentru a schimba adresa de funcţionare a unei case de marcat sunt necesari următorii pasi:

Pasul 1. Predarea memoriei fiscale la Administratia Financiara de care apartine locatia initiala a punctului de lucru. La Administratia Financiara trebuie sa prezentati:

 • Cartea de Interventii (conţine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;
 • Certificatul de înmatriculare al firmei - copie;
 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA (CIF) - copie (daca e cazul);
 • Cerere către Administratia Financiara (se completeaza a administraţie); Descarca
 • Adresa de transmitere catre D.G.F.P. : original + copie; Descarca
 • Proces verbal de preluare memorie: original +3 copii; Descarca
 • Proces verbal de sigilare: original + 2 copii; Descarca
 • Stampila societatii;
 • CI al administratorului societatii sau a persoanei care preda memoria fiscala;

Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service autorizat pentru aparatul respectiv, in prezenta unui inspector specializat.

Pasul 2. Achizitia unei noi memorii fiscale.

Pasul 3. Pentru modificarea Cerificatului de atribuire a numarului de ordine se depune un dosar la D.G.F.P a Municipiului ( sau resedinta de judet) de care apartine noul punct de lucru unde va funcţiona casa de marcat. Acesta va conţine:

 • Cerere prin care se solicita transferarea casei de marcat pentru noul punct de lucru; Descarca
 • Copie dupa Procesul Verbal de predare a memorie fiscale;
 • Copie dupa CUI (dupa CIF doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
 • Copie dupa dovada noului punct de lucru ( certificat constatator, contract inchiriere etc.);
 • Copie dupa Actul Constitutiv;
 • Copie dupa BI/CI al adminstratorului;
 • Stampila societatii;.

Va rugam sa retineti faptul ca la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care directia respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Pasul 4. Dupa obtinerea seriei fiscale, va rugam se ne contactati pentru a stabili impreuna data cand se va face refiscalizarea.

Pasul 5: In maxim 24 de ore de la refiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care aparţine punctul de lucru pentru vizarea dosarului de fiscalizare. Acesta va conţine :

 • Declaraţia de instalare in 4 exemplare; Descarca
 • Certificatul de la D.G.F.P in original si copie;
 • Cartea de Interventii si Registrul special;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (doar in cazul firmelor platitoare de TVA);

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a viza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de interventie vizata de Administratia Financiara a punctului de lucru;
 • copie de pe declaraţia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 • Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (numai daca firma este platitoare de TVA);

Pasul 5: In maxim 7 zile de la primirea noului Certificat de Atribuire a Numarului de Ordine, trebuie sa predati un exemplar al Declaratiei de Instalare vizata, la D.G.F.P.