SSM – Securitate și sănătate în muncă (Protecția Muncii)

Un serviciu de multe ori minimalizat ca importanță, SSM – Securitate și sănătate în muncă trebuie asigurată în cadrul tuturor societăților pentru securitatea salariatului, pentru prevenirea accidentelor de muncă, dar și pentru evitarea amenzilor în eventualitatea unui control din partea ITM.

Avantaje

Detalii servicii oferite

 • Decizii de numire în funcție a lucrătorilor desemnați;
 • Program de instruire-testare la nivelul societății în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Instrucțiuni proprii în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Instrucțiuni proprii pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare;
 • Tematici de instructaj privind activitățile desfășurate în cadrul companiei;
 • Întocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protecție (stabilirea tipului de echipament de protecție necesar, pe activități, și dotarea lucrătorilor cu echipament de protecție);
 • Administrarea activității de medicina a muncii (programarea controlului medical obligatoriu și suplimentar);
 • Întocmirea fișelor individuale de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Organizarea, efectuarea și supravegherea activității de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă: instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă, instructajul periodic, respectiv instructajul la reluarea activității;
 • Semnalizarea la locul de muncă a pericolelor de accidentare, a căilor de evacuare, amplasarea truselor de prim ajutor;
 • Evidența accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a bolilor profesionale;
 • Organizarea comitetului de sănătate și securitate în muncă;
 • Propuneri de măsuri cu caracter tehnic, organizatoric și de alt tip, care trebuie luate pentru evitarea pericolului grav și iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat și specific;
 • Reprezentarea companiei în situații de control din partea organelor competente ale ITM;
 • Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, echipamente de protecție pentru lucrători;
 • Consultanță privind Legea 319/2006 și normele de aplicare.

Servicii Incluse

Cerere oferta SSM

[contact-form-7 id=”1456″ title=”Cerere Oferta SSM”]

Servicii Complementare