OMAI 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor

Ordin 712/2005 – pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

OUG 21/2004 – privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

Legea 481/2004 -privind protectia civila.

ORDIN Nr. 106/2007 – pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

ORDIN 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.