CUI-ul societatii *
Compleaza CUI-ul in casuta de mai sus pentru societate la care doriti certificatul
Nume prenume *
Email *
Parola *
Nr. de telefon *
Parola este necesara pentru vizualizarea si descarcarea certificatului
Eroare

Dianex obtine pentru Dvs Certificat Constatator Online de la Oficiul National al Registrului Comertului in cateva minute de la confirmarea platii (in conditii de functionare optima a serverului ONRC). Pretul este de 59,90 lei ( 45 lei – Taxa ONRC si 14,90 lei Comision)

Certificatul constatator eliberat este semnat electronic de catre O.N.R.C. si are caracter de original chiar daca este descarcat din contul dvs. deschis pe app.docloud.ro .

Model Certificat Constatator

Certificatul constatator este un document eliberat de O.N.R.C. in baza art.4 alin. (2) din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului, care prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Valabilitate Certificat Constatator

Legea nu instituie in mod expres un termen de valabilitate pentru Certificatele Constatatoare eliberate in temeiul art.4 alin. (2) din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului.

Termenul de valabilitatel poate fi impus de autoritatile /institutiile publice sau persoanele juridice care solicita prezentarea Certificatului Constatator.

Pentru inregistrarea in scopuri de TVA trebuie sa fie eliberat in data la care se depune dosarul la ANAF.

La ce foloseste un Certificat Constatator?

 • Pentru informare;
 • Accesare fonduri europene;
 • Administrarea fondului de mediu;
 • Administratia financiara;
 • Administratia Finantelor Publice;
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti;
 • Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
 • Alocare Fonduri;
 • Ambasada Autoritatea Rutiera Romana;
 • Autorizare Banca Nationala a Romaniei;
 • Banca;
 • Birou notar public;
 • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
 • Casa Nationala de Pensii
 • Directia Generala a Vamilor;
 • Eliberare Cazier Judiciar;
 • Fonduri SAPARD;
 • Informare Inspectoratul General pentru Imigrari;
 • Instanta;
 • Leasing;
 • Licitatie;
 • Obtinere Viza;
 • Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Parchet;
 • Politie;
 • Registrul Auto Roman;
 • Registrul Operatorilor Intracomunitari;
 • Inregistrarea in scopuri de TVA.{/tabs}