Activitate independenta

Vom trata situatia in care o persoana fizica are ca unica sursa de castig doar venituri dintr-o activitate independenta (PFA, I.I., I.F. sau Liber Profesionist).
Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independent, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la numarul de luni in care a fost desfasurata activitatea pe fiecare sursa de venit.

Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.

  1. Un PFA desfasoara activitati de consultanta pentru intreprinderi. Acesta determina venitul net in sistem real. Conform Registrului de evidenta fiscala in anul 2017 el are un venit net anual de:

In aceste conditii el va platii pentru anul 2017 CASS astfel:
Venitul mediu net lunar este 200.000 / 12 = 16.667 lei
Plafonul pentru care se plateste CASS este 2.800 lei x 5 = 14. 000 lei. Se observa ca venitul net mediul lunar este mai mare decat plafonul maxim pentru care se datoreaza CASS.
Suma datorata pentru CASS este de 14.000 (plafonul) x 12 (luni) x 5,5% (procentul CASS) = 9.240 lei

In aceste conditii el va platii pentru anul 2016 CASS astfel:
Incepand cu veniturile anului 2016 nu va mai fi obligat sa plateasca la nivelul salariului minim daca are venituri mai mici decat acesta. Suma datorata pentru CASS este de 500 lei x 5,5% (procentul CASS) = 28 lei

  1. 2. Un PFA cu sediul fiscal in Ploiesti, desfasoara activitati de Activitati de consultanta in tehnologia informatiei ( cod 6202) consultanta pentru intreprinderi. Acesta determina venitul net in baza normelor de venit. Pentru anul 2017 norma de venit pentru codul 6202 este de 20.000.

In aceste conditii el va platii pentru anul 2017 CASS astfel: 20.000 x 5,5% = 1.100 lei