Sanctiunile privind nerespectarea procedurii de prelungire a sediului social sunt foarte drastice, intrucat, prima conditie ca o societate sa existe din punct de vedere legal este sa detina un sediu social valabil. Expirarea si neprelungirea acestuia duc la inexistenta lui, iar institutiile abilitate in domeniu au dreptul sa declare societatea ca fiind inactiva sau pot merge pana la dizolvarea acesteia, conform prevederilor legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prelungirea sediului social al firmei trebuie realizata in situatia in care contractul de inchiriere sau de comodat a fost incheiat pe o durata limitata de timp, iar acesta a expirat. Inainte de expirarea contractului de comodat sau de inchiriere in baza caruia a fost declarat sediul social al firmei, administratorul trebuie sa procedeze la incheierea unui act aditional.
In situatia in care nu se face mentiunea prelungirii sediului social la Registrul Comertului, firma va figura cu sediul social expirat, iar in acest caz firma va fi declarata inactiva, acest fapt putAnd atrage inscrierea de fapte în cazierul fiscal al asociatilor sau chiar se va ajunge la dizolvarea acesteia.
In legatura cu aceasta operatiune de preulungire a sediului social, noi va putem ajuta pentru inregistrarea acestei mentiuni la Registrul Comertului in cel mai scurt termen.
Documente necesare prelungirii sediului social la ONRC:

  • dovada prelungirii valabilitatii sediului social (act de proprietate, contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat etc.);
  • act aditional la contractul initial care a stat la baza stabilirii sediului social al societatii.