Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Se disting 4 tipuri de activitati economice care genereaza venituri independente:

1. Activitati de productie, comert, prestari de servicii si consultanta care se desfasoara dupa inregistrarea si autorizarea la ONRC ca: Persoana Fizica Autorizata (PFA), Inteprindere Individuala (I.I.) sau Inteprindere Familiala (I.F.).

O persoana fizica se hotaraste sa desfasoare activitatea de programator in mod independent. Pentru aceasta el poate sa aleaga: infiintare PFA , infiintare I.I. sau impreuna cu o ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, infiintare I.F.

Poate va intereseaza: Infiintare PFA

2. Activitati cu caracter prefesional desfasurate dupa inregistrarea ca profesii liberale la ANAF: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate in conditiile legii. In acest caz activitatile nu se inregistreaza la ONRC.

Un sportiv de performanta practicant al artelor martiale legitimat la un club sportiv, vrea sa participe individual la diverse demonstratii de profil pentru care va incasa un onorariu. In acest caz el se va inregistra ca Liber Profesionist la ANAF inainte de incasarea onorariului.

3. Activitati care genereaza venituri in baza unui contract de cesiune a drepturilor de proprietate intelectuala pentru care inregistrarea la ANAF se face in maxim 30 de zile de la incheierea contractului de cesiune. Se face pentru fiecare contract nou cate o inregistrare la ANAF. In acest caz activitatile nu se inregistreaza la ONRC.

Un solist de muzica populara semneaza un contract cu o casa de productie pentru efectuarea unui turneu in 5 localitati in care el va sustine cate un recital. In 30 de zile de la semnarea contractului are obligatia depunerii declaratiei 020 impreuna cu o copie dupa respectivul contract, obtinand venituri din drepturi de autor.

4. Venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere la sfarsitul unui an fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente. In acest caz nu este obligatorie inregistrarea la ONRC . Este obligatoriu depunerea declaratiei 220 pana la data de 31 ianuarie ale anului in care se incaseaza venituri independente.

O persoana fizica are la sfarsitul anului trecut 5 contracte de inchiriere si 2 contracte de subinchiriere active. Pentru aceasta are obligatia ca pana la 31 ianuarie an curent sa depuna la ANAF declaratia 220 si incepe sa tina evidenta contabila in partida simpla incepand cu data de 01 ianuarie an curent fara sa fie obligat sa se inregistreze la ONRC.

Din punct de vedere a codului fiscal art.7 alin.3 Activitate independenta este orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:

  1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru; Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfasurare a activitatii, precum si programul de lucru este indeplinit atunci cand cele trei componente ale sale sunt indeplinite cumulativ.

     Un programator inregistrat la ONRC ca PFA are un contract cu o firma pentru realizarea unei aplicatii software. Din motive de securitate firma care a comandat aplicatia impune prin contract programatorului ca acesta sa-si desfasoare activitatea doar intr-o incapere complet securizata lasandu-i libertatea sa-si aleaga modul de desfasurare a activitatii si programul de lucru. In acest caz programatorul nu indeplineste criteriul nr.1 deoarece nu indeplineste cumulativ cele 3 componente ale criteriului de independenta.

  1. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti; Persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea chiar si pentru un singur client, daca nu exista o clauza de exclusivitate in desfasurarea activitatii.

Unui solist de muzica populara care a semnat un contract cu o casa de productie pentru un numar de concerte, i se impune ca in perioada turneului sa renunte la alte eventuale angajamente. In acest caz nu este indeplinit criteriul nr.2 limitandu-se libertatea de a desfasura activitatea.

  1. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea; Riscurile asumate de prestator pot fi de natura profesionala si economica, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp si cu cele mai mici costuri la variatiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situatiei financiare, in functie de specificul activitatii.

O clinica medicala incheie un contract cu un medic specialist inregistrat la ANAF ca Liber Profesionist pentru ca acesta sa asigure 2 ore de consultatii saptamanal in cadrul clinicii. Clinica medicala plateste medicului o suma fixa indiferent de numarul de clienti consultati. Astfel medicul nu-si asuma riscul variabilitatii rezultatului economic neindeplinind criteriul nr.3.

  1. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara; In desfasurarea activitatii persoana fizica utilizeaza predominant bunurile din patrimoniul afacerii.

In exemplul anterior am facut referire la contractul dintre o clinica medicala si un medic specialist. Clinica medicala punandu-i la dispozitia medicului intreaga logistica necesara: cabinet, echipamente medicale, etc. rezulta neindeplinirea criteriului nr.4.

5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;

6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;

O persoana fizica, tehnician service case de marcat inregistrat ca I.I. membru al Patronatului Patronatul Comerciantilor si Servisantilor de Case de Marcat din Romania incheie un contract cu o firma care este la randul ei o unitate service case de marcat pentru a repara casele de marcat utilizate de clientii firmei unitate service. Avand in vedere ca Patronatul Comerciantilor si Servisantilor de Case de Marcat din Romania nu este un corp profesional care reglementeaza si supravegheaza profesia de servisant case de marcat, nu este indeplinit criteriul nr.6.

7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii;

O persoana fizica titular al unei Inteprinderi Individuale abilitata ca Serviciu Extern de Prevenire si Protectie in domeniul SSM incheie un contract de prestari servicii cu o companie multinationala. Din motive de organizare, compania impune prin contract titularului sa nu poata angaja dintre actualii si fostii sai salariati pentru o perioada de 2 ani de la incheierea contractului. Astfel nu este indeplinit criteriul nr.7.

Activitatea desfasurata de o persona fizica care se afla in una din situatiile:

  • inregistrata la ONRC ca PFA, I.I. sau I.F.
  • inregistrata la ANAF ca profesie liberala
  • are un contract de cesiune drepturi intelectuale inregistrat la ANAF

poate fi considerata activitate dependenta daca nu indeplineste minim 4 din conditiile de mai sus reconsiderandu-se veniturile respective ca venituri salariale, calculandu-se toate contributiile obligatorii pentru salarii.