Acte necesare:

  • Act de identitate
  • Certificatul de inregistrare - copie
  • Declaratie din care sa rezulte persoana fizica ca autorizata/ intreprindere individuala nu desfasoara la sediu ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani