Revanzarea pentru case de marcat la o alta firma se poate face DOAR prin Unitatea Service de la care a fost achizitionata! Sunt necesari urmatorii pasi:

Pasul 1. Societatea care detine casa trebuie sa predea memoria fiscala la Administratia Financiara de care aparţine locatia initiala a punctului de lucru. Pentru acest lucru sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cartea de Interventii (conţine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;
 • Certificatul de înmatriculare al firmei - copie;
 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA (CIF) - copie (daca e cazul);
 • Cerere catre Administratia Financiara (se completeaza a administraţie); Descarca
 • Adresa de transmitere catre D.G.F.P. : original + copie; Descarca
 • Proces verbal de preluare memorie: original +3 copii; Descarca
 • Proces verbal de sigilare: original + 2 copii; Descarca
 • Stampila societatii;
 • CI al administratorului societatii sau a persoanei care preda memoria fiscala;

Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service autorizat pentru aparatul respectiv, in prezenta unui inspector ANAF.

Pasul 2. Anularea numarului de ordine alocat de Directia Generala a Finantelor Publice .Dosarul va conţine:

 • Cerere tip pentru anularea numarului de ordine; Descarca
 • Certificat de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P in original;
 • Copie dupa Procesul Verbal de predare a memoriei fiscale;
 • Copie dupa CUI (dupa CIF doar in cazul firmelor platitoarede TVA);
 • Copie Act Constitutiv;
 • Copie dupa CI / Bl a administratorului sau a asociatului.

Va rugam sa retineti faptul ca la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care institutia respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Pasul 3. Emiterea unei facturi de retur catre societatea care a incetat sa foloseasca casa de marcat si emiterea unei noi facturi de vanzare (de catre unitatea de service) catre societatea care va prelua casa de marcat. Pentru acest procedeu sunt necesare:

 • Factura si chitanta din partea societatii care renunta la casa de marcat, cumparator fiind unitatea service;
 • Datele societatii care va prelua casa de marcat pentru ca unitatea de service sa ii emita factura si chitanta pentru casa de marcat.

Pasul 4. Achizitia unei noi memorii fiscale. De aici inainte toate documentele vor avea legatura doar cu firma care va prelua casa de marcat

Pasul 5. Pentru obtinerea seriei fiscale pentru noua memorie a casei de marcat trebuie intocmit dosarul ce se depune ulterior la Directia Generala a Finantelor Publice (D.G.F.P.) in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru. Acesta va contine:

5.1  De la firma dvs:

 • Copie dupa Codul Unic de inregistrare (CUI);
 • Copie dupa Certificat de inregistrare Fiscala (CIF) - doar in cazul firmelor platitoare de TVA;
 • Copie dupa certificat constatator ce contine adresa unde se desfasoara activitatea;
 • Copie dupa Actul Constitutiv;
 • Copie dupa BI/CI al administratorului;
 • Stampila societatii.

De la noi:

 • Copie dupa factura si chitanta prin care se face dovada achizitionarii casei de marcat;
 • Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achizitionat;
 • Copie dupa Certificatul de Garantie;
 • Copie dupa Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Doua exemplare a cererii tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale.

Dupa obtinerea seriei fiscale, va putem face fiscalizarea.

5.2.     In maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care aparţine punctul de lucru pentru avizarea fiscalizarii. Dosarul va conţine :

 • Declaratia de instalare in 4 exemplare; Descarca
 • Certificatul de la D.G.F.P in original si copie;
 • Cartea de interventii si Registrul Special;
 • Copie CUI;
 • Copie CIF (doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
 • Primul BON FISCAL si primul Raport Z.

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a viza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de interventie vizata de A.F. a punctului de lucru;
 • copie de pe declaraţia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 • Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (numai daca firma dvs este platitoare de  TVA);

5.3.       In maxim 7 zile de la primirea noului Certificat de Atribuire a Numarului de Ordine, trebuie sa predati un exemplar al Declaratiei de Instalare vizata la Administratia.


Contact Echipamente

Telefon/Fax:
0244 529-596 interior 4

Mobil:
0730 072-335
0730 072-336
0730 072-337
0730 072-338

Email:
contact@dianex.ro