Acte necesare radiere SRL

  • C.I./B.I. asociati - copie;
  • Certificat de inregistrare - copie;
  • Actul constitutiv actualizat - copie;
  • Stampila-pentru hotarare;
  • C.I./B.I. -copie semnata;
  • Stampila – pentru hotarare;
  • Certificat inregistrare - original;
  • Certificate Constatatoare-TOATE in Original
  • Certificat atestare fiscala emis de administratia financiara pe 0;
  • Bilant Lichidare vizat de un expert contabil pe 0 facut cu ultima zi din luna anterioara depunerii dosarului de radiere si cu mentiunea la sf.bilantului ca “SOCIETATEA NU ARE DATORII LA TERTI”