Acte necesare:

 • C.I./B.I. asociati - copie
 • Certificat de inregistrare - copie
 • Actul constitutiv actualizat - copie
 • stampila-pentru hotarare
 • Document de spatiu pentru punctul respectiv:
  • contract de comodat - original
  • contract de inchiriat (daca proprietarul este persoana fizica trebuie inregistrat la Administratia Financiara) - copie;
  • contract de subinchiriere (acesta trebuie sa fie insotit de contractul de inchiriere initial cu mentiunea ca poate subinchiria spatiul) - in copie;
  • act proprietate - copie;
  • contract asociere in participatiune - original.