Acte necesare

 • certificatul de inregistrare - copie;
 • C.I./B.I. persoana fizica autorizata - copie;
 • documentul de spatiu pentru punctul de lucru respectiv:
  • contract de comodat - original
  • contract inchiriere (daca proprietarul este persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara) - original
  • contract de subinchiriere (acesta trebuie sa fie insotit de contractul de inchiriere initial cu mentiunea ca poate subinchiria spatiul) - ambele in original
  • act proprietate - original
  • contract asociere in participatiune - original
 • acordul asociatiei de proprietari/locatari in cazul in care punctul de lucru se deschide intr-un apartament;
 • document care atesta schimbarea destinatiei din spatiu de locuit in spatiu comercial in cazul in care punctul de lucru se deschide intr-un apartament;
 • curs vanzator pentru activitatile in care se comercializeaza produse alimentare;