Acte necesare pentru infiintare SRL

 • Acte identitate pentru Asociati si Administratori:
 • Documentul care atestă dreptul de folosinta asupra spaţiului cu destinaţie de sediul social (copie): 
  1. contract comodat (NU trebuie inregistrat la Administratia Financiara) - original; 
  2. contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice, in cazul proprietarului persoana fizica) - copie;
  3. contract de subinchiriere (impreuna cu contractul initial de inchiriere din care sa reiasa dreptul chiriasului de a subinchiria spatiu) - copie;
  4. contract servicii juridice Gazduire Sediu Social - original;
 • Documentul care atesta dreptul proprietarului (sediului social) de a da spre folosinta sediul social:
  1. actul de proprietate pentru sediul social, daca sediul social NU se afla in mediul Rural - copie
  2. adeverinta de la Primarie din care sa reiasa ca imobilul respectiv este inscris in evidentele fiscale ale Primariei, daca sediul social se afla in mediul Rural - original;
 • Accept Asociatie de Proprietari/Locatari, in cazul in care sediul social, se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente (descarca formular);
 • Adeverinta Universitate pentru facilitati Student, daca este cazul - (original);
 • Specimen Semnatura pentru Administratori- (original) - se semneaza in fata Notarului sau a Functionarilor de la ONRC;
 • Declaratie facilitati Student, daca este cazul - (original) - se semneaza in fata Notarului;
 • Declaratie facilitati Debutant, daca este cazul - (original) - se semneaza in fata Notarului;
 • Declaratie Sediu daca in imobil mai functioneaza alte societati comerciale - (original) - se semneaza in fata Notarului;
 • Declaratie Asociat Strain, daca este cazul - (original) - se semneaza in fata Notarului;
 • Dovada depunere capital social pentru toti asociatii (minim 200 lei) - copie
 • Alte documente in functie de profilul firmei;