Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala

 1. Acte identitate pentru membrii;
 2. Act folosinta pentru sediul profesional (copie) - Dianex asigura un model standard;
 3. Act folosinta pentru punct de lucru - daca este cazul  (copie) - Dianex asigura un model standard;
 4. Accept Asociatie de Proprietari/Locatari, in cazul in care sediul social sau punctul de lucru, se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente (descarca formular)
 5. Acte identitate pentru Membrii (C.I., B.I.);
 6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale - (original) - se semneaza in fata Notarului sau a Functionarilor de la ONRC;
 7. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei - (original) - se semneaza in fata Notarului sau a Functionarilor de la ONRC;
 8. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire - (original) 
 9. Adeverinta de la Primarie pentru sediul profesional (in situatia in care sediul profesional nu se afla in Ploiesti) - model adeverinta;
 10. Diploma Curs Lucrator Comercial - pentru desfasurarea activitatilor de vanzare produse alimentare;
 11. Diploma calificare - pentru anumite activitati (frizerie, coafura, etc);