Conform OUG 99/2000:

„Orice exercitiu comercial se desfasoara numai de catre comercianti autorizati în conditiile legii.” „Activitatea comerciala, in sensul prezentei ordonante, se exercita cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piata prevazute in anexa la prezenta ordonanta”

Persoanele a caror activitate se incadrează in grupele:

 • 561 – Restaurante;
 • 563 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
 • 932 – Alte activitati recreative si distractive

datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:

 1. pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv;
 2. intre 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2.

Nivelul taxei se stabileste prin hotarare a consiliului local.

Documente Necesare:

 • Certificatul de inregistrare emis de O.R.C. Prahova – Copie;
 • Certificatul constatator emis de O.R.C. Prahova- Copie;
 • Rezolutie privind admiterea cererii emisa de O.R.C. Prahova- Copie;
 • Dovada detinere legala a spatiului pentru domiciliul fiscal- Copie;
 • Autorizatie privind Securitatea la Incendiu – Copie (doar pentru anumite tipuri de constructii)

Pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala local, trebuiesc platite toate obligatiile locale.

Autorizatia se obtine anual, dupa depunerea documentatiei, in urma unui control din partea Politiei Locale.

Tarife

Comision – 150 lei;     Cheltuieli ONRC – 60 lei (Certificat Constatator)

Tipuri de constructii pentru care este obligatoriie Autorizatie privind Securitatea la Incendiu:

Conform Hotararii nr. 1739 din 6 decembrie 2006:

Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;

b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „săli aglomerate”, amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie; „Sală aglomerată – încăpere sau grup de încăperi, pe acelaşi nivel sau niveluri diferite, care comunică direct între ele prin goluri neprotejate la foc, în care suprafaţă ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane; când 13 sunt situate la parter se consideră săli aglomerate dacă se pot întruni simultan cel puţin 200 de persoane”

c) clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;

e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;

f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp ori de producţie şi/sau depozitare indiferent de suprafaţă;

g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 m2;

h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane;

i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri. minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

j) clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;

k) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 m2; l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 400 mp;

m) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

n) clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogara, aerogara şi staţie de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

o) construcţii pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;

p) clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;

p1) clădiri cu destinaţie tip centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de retaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp.

r) construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp;

s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor – sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

ş) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

ş1) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV).

t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a peste 10 autoturisme; ţ) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale;

u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor.

v) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări;

x) lucrări noi, modificări şi modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri;

y) puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL;

z) depozite medii şi mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL.

CAEN-uri pentru care este obligatorie autorizarea

 • 3312 Repararea masinilor
 • 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
 • 4520 intretinerea si repararea autovehiculelor
 • 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
 • 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
 • 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
 • 4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
 • 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
 • 4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
 • 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
 • 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
 • 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
 • 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
 • 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
 • 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
 • 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 • 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
 • 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
 • 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
 • 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
 • 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
 • 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
 • 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
 • 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
 • 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
 • 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate
 • 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
 • 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
 • 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
 • 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
 • 4690 Comert cu ridicata nespecializat
 • 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
 • 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
 • 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
 • 4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
 • 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
 • 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
 • 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
 • 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
 • 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
 • 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
 • 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/ video in magazine specializate
 • 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
 • 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate
 • 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
 • 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
 • 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
 • 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
 • 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
 • 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate
 • 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
 • 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
 • 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
 • 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
 • 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
 • 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
 • 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
 • 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
 • 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
 • 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate ( cu exceptia armelor si munitiilor)
 • 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
 • 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
 • 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
 • 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
 • 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 • 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
 • 5610 Restaurante
 • 5621 activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 alte servicii de alimentatie n.c.a.
 • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 • 6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 • 6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 • 7420 activitati fotografice
 • 7430 activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
 • 7711 activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 • 7712 activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
 • 7721 activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv
 • 7722 inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
 • 7729 activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
 • 7733 activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 • 8121 activitati generale de curatenie a cladirilor
 • 8122 activitati specializate de curatenie
 • 8129 alte activitati de curatenie
 • 8211 activitati combinate de secretariat
 • 8219 activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 • 8551 invatamant in domeniul sportiv si recreational
 • 9313 activitati ale centrelor de fitness
 • 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 • 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
 • 9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
 • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
 • 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
 • 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
 • 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
 • 9604 activitati de intretinere corporala
 • 9609 alte activitati de servicii n.c.a.
 • 9700 activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la 0244 529.596 interior 1.